W合格

関西学院(関学)大学内W合格進学先2019

関西学院大学の学内のW合格進学先をまとめます。

  • 関学経済57% 関学商43%
  • 関学文100% 関学総合政策0%
  • 関学文63% 関学社会37%

関学は看板学部である経済学部が強く、
就職実績なども考慮して経済学部を選択する傾向にある。

同志社や関大では近年商学部の人気が高いので、
商学部を選択する傾向があるが、ここが関学の他の同関立と異なるところ。

また、関学は文学部が非常に人気が高く、
三田にある総合政策学部とのW合格の場合100%が文学部を選択。

同じ西宮上ヶ原キャンパスにある社会学部の場合は
3分の1の受験生が社会学部を選択。

関学学内W合格の場合、
法学部>文学部・経済学部>商学部>社会学部>総合政策の準に
選択する受験生が多い。